gumsiyera biteka yi raat haru/गुम्सिएर बितेक यि रात हरु by Sapana Shree

2 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

गुम्सिएर बितेक यि रात हरु
तिम्रो याद मा रोहेका आखा हरु
गुम्सिएर बितेक यि रात हरु
तिम्रो याद मा रोहेका आखा हरु
कता कता छट्पटे यो मन्
तिमी आउने आस मा बिरोल्एको यो मन्
गुम्सिएर बितेक यि रात हरु
तिम्रो याद मा रोहेका आखा हरु

तिमीलाई आफ्नो बनाउने
यो मेरो पागल्पन्
हो । ।
तिमीलाई आफ्नो बनाउने
यो मेरो पागल्पन्
खै बस्न सक्दिन म तिमी बिना
बाच्न झान्
खै बस्न सक्दिन म तिमी बिना
बाच्न झान्
गुम्सिएर बितेक यि रात हरु
तिम्रो याद मा रोहेका आखा हरु

तिम्रो इस्पर्साको मातमा
छचल्किन्छु तिम्रो साथमा
तिम्रो इस्पर्साको मातमा
छचल्किन्छु तिम्रो साथमा
खोजी रहन्छु सधै तिमी
मेरो सपनिमा
खोजी रहन्छु सधै तिमी
मेरो सपनिमा
गुम्सिएर बितेक यि रात हरु
तिम्रो याद मा रोहेका आखा हरु
कता कता छट्पटि
यो मन्
तिमी आउने आसमा
पिरलिएको यो तन्
गुम्सिएर बितेक यि रात हरु
तिम्रो याद मा रोहेका आखा हरु

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

gumsiyera biteka yi raat haru
timro yaad maa rohekaa aakhaa haru
gumsiyera biteka yi raat haru
timro yaad maa rohekaa aakhaa haru
kataa kataa chhaTpaTe yo man
timi aaune aasa maa birolyeko yo man
gumsiyera biteka yi raat haru
timro yaad maa rohekaa aakhaa haru

timilaai aafno banaaune
yo mero paagalpan
ho..
timilaai aafno banaaune
yo mero paagalpan
khai basna sakdina ma timi binaa
baachna jhan
khai basna sakdina ma timi binaa
baachna jhan
gumsiyera biteka yi raat haru
timro yaad maa rohekaa aakhaa haru

timro isparsako maatamaa
chhachalkinchhu timro saathamaa
timro isparsako maatamaa
chhachalkinchhu timro saathamaa
khoji rahanchhu sadhai timi
mero sapanimaa
khoji rahanchhu sadhai timi
mero sapanimaa
gumsiyera biteka yi raat haru
timro yaad maa rohekaa aakhaa haru
kataa kataa chhaTpaTi
yo man
timi aaune aasamaa
piraliyeko yo tan
gumsiyera biteka yi raat haru
timro yaad maa rohekaa aakhaa haru