bihaani nai madhuro bho dina usai runchhu hola - बिहानी नै मधुरो भो दिन उसै रुन्छ होला by Ramdhan Bedna

205 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
बिहानी नै मधुरो भो दिन उसै रुन्छ होला ।
पहिलो नजर अधुरो भो ब्यर्थै हेराई हुन्छ होला ।

verse

अप्ठ्यारोमा भेट भयो बोल्न उस्तै अप्ठ्यारो भो ।
मनभित्रको पन्तुरो खोल्न उस्तै अप्ठ्यारो भो ।
थाहा छैन मनले मनलाई कस्तो बेला चुन्छ होला ?
पहिलो नजर अधुरो भो ब्यर्थै हेराई हुन्छ होला ।

verse

आफैदेखि आफै अचेल डराउन थालेको छु ।
अर्धचेतमा गुहार ! भन्दै कराउन थालेको छु ।
दिलको भाषा दिलले नै कस्तो बेला सुन्छ होला ?
पहिलो नजर अधुरो ब्यर्थै हेराई हुन्छ होला ।

रामधन बेदना

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
bihaani nai madhuro bho dina usai runchhu hola 
pahilo najara adhuro byarthai heraai hunchha holaa 

verse

apThyaaromaa bheT bhayo bolna ustai apThyaaro bho 
manabhitrako panturo kholna ustai apThyaaro bho 
thaahaa chhaina manale manalai kasto belaa chunchha holaa ?
pahilo najara adhuro bho byarthai heraai hunchha holaa 

verse

aaphaidekhi aaphai achela Daraauna thaaleko chhu 
ardhachetamaa guhaara ! bhandai karaauna thaaleko chhu  
dilako bhaashaa dilale nai kasto belaa huncchha hola ?
pahilo najara adhuro byarthyai heraai   hunchha holaa