Bishai Diye Pani Timle Amrit Thani Piedinthe by Ram Krishna Dhakal

926 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

G.............Em....C..........Am..........G
Bishai Diye Pani Timle Amrit Thani Piedinthe
G.............Em.....C..........Am.........G
Bishai Diye Pani Timle Amrit Thani Piedinthe
G.............Bm......C...........D7.........G
Dhungai Diye Pani Timile Fula Samjhi Liedinthe
G.............Bm......C...........D7.........G
Dhungai Diye Pani Timile Fula Samjhi Liedinthe
G.....................Am.....................G
Birsanelai Ke Garnu Khai Aafno Nasamjhe Pachhi
G.............Bm......C........D7.........G
Bolda Pani Bata Lagne Parai Vai Sochepachhi
G.........Bm......C....D7.....G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya
G.......Am...........D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya


Verse:1

G..............Em..F#........................G
Runchhan Aru Kina Vanthe Thaha Paye Aafai Ruda
......G...........Em........F#.....................G
Ho Ho Runchhan Aru Kina Vanthe Thaha Paye Aafai Ruda
G..............Em..............Am...........G
Marchhan Aru Kina Vanthe Thaha Paye Aklo Huda
G.............C............D7................G
Santwanalw Rajhau Vanthe Aafu Aklo Vaye Pachhi
Gm................G.............Em...........G
Na Ta Wari Na Ta Pari Bichama Nadi Bahepachhi
G............Am.....D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya
G............Am.....D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya


Verse:2

G..............Em..F#........................G
Samjhinthe Ma Yo Mayama Harek Pal Khusi Hunchha
G..............Em..F#........................G
Ho Samjhinthe Ma Yo Mayama Harek Pal Khusi Hunchha
G..............Em..............Am...........G
Tara Kina Yai Mayale Sadhai Malai Chota Dinchha
G....................C............D7..........G
Kun Dinko Dasha Raichha Ghatai Ghatako Khata Vo
Gm................G.............Em...........G
Sirani Nai Vijaune Aaushi Jasto Rata Vo
G............Am.....D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya
G............Am.....D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya
G............Am.....D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya
G............Am.....D7.......G
Runu Siwaya Arko Chhaina Upaya


© hamrochords.com