Udai Lagyo Batasaile by Rajesh Payal Rai

1,415 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Udai Lagyo Batasaile Basne Mero Basa Chhaina
Chhutaidiyo Daibale Sancho Hune Ghau Hoina Ha Ha Ha

Verse:1

Samaya Ra Paristhiti Dina Dasha Lagepachhi
Samaya Samaya Ra Paristhiti Dina Dasha Lagepachhi
Kasako Ke Lagdo Raichha Daibale Hata Magepachhi
Udai Lagyo Batasaile Basne Mero Basa Chhaina
Chhutaidiyo Daibale Sancho Sancho Hune Ghau Hoina

Verse:2

Birano Ra Shunya Lagchha Akai Chhinako Pala Pani
Birano Birano Ra Shunya Lagchha Akai Chhinako Pala Pani
Chhati Bhitra Jwara Phutchha Aago Balchha Dani Dani
Udai Lagyo Batasaile Basne Mero Basa Chhaina
Chhutaidiyo Daibale Sancho Hune Ghau Hoina Ha Ha Ha
Udai Lagyo Batasaile Basne Mero Basa Chhaina

© hamrochords.com