timi sangai bachna chahanchhu ma - तिमी सँगै बाँच्न चाहान्छु म by Rajesh Payal Rai

183 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

{तिमी सँगै बाँच्न चाहान्छु म 
तिमी सँगै हाँस्न चाहान्छु म }--२ 
जुनी जुनी सम्म अमर हुने 
{पिरती गाँस्न चाहान्छु म }--२ 

verse 

तिमी बिना क्यै(केही) होइन धन 
तिमी बिना कतै रम्दैन मन 
तिमी बिना अँध्यारो हुन्छ दिन 
{तिमी बिना अपुरो हुन्छ जिवन }--२ 

verse 

{मेरो दिन तिमी रात तिमी }--२ 
{मेरो साँझ तिमी बिहानी तिमी }--२ 
तिमी विश्वास गर या नगर 
{यो ज्यान मेरो हो प्राण तिमी }--२ 
तिमी बिना क्यै(केही) होइन धन 
तिमी बिना कतै रम्दैन मन 
तिमी बिना अँध्यारो हुन्छ दिन 
{तिमी बिना अपुरो हुन्छ जिवन }--२ 

verse 

{तिम्रो यादमा मेरो दिन ढल्छ }--२ 
{तिम्रो पिडा मा मेरो दिल जल्छ }--२ 
तिमी मान या नमान प्रिय 
{तिमी छौ र त मेरो सास चल्छ }--२ 
तिमी बिना क्यै(केही) होइन धन 
तिमी बिना कतै रम्दैन मन 
तिमी बिना अँध्यारो हुन्छ दिन 
{तिमी बिना अपुरो हुन्छ जिवन }--२ 


 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 

{timi sangai bachna chahanchhu ma 
timi sangai hasana chahanchhu ma }--2 
Juni juni samma amar hune 
{Pirati gasna chahanchhu ma }--2 

verse 

timi bina kehi haina dhan 
timi bina katai Ramdaina man 
timi bina adhiyaro huncha din 
{timi bina apuro huncha jiwan }--2 

verse 

{Mero din timi rata timi }--2 
{Mero sanjh timi bihani timi }--2 
timi biswas gara ya nagara 
{Yo jiyan mero ho prana timi }--2 
timi bina kehi haina dhan 
timi bina katai ramdaina man 
timi bina adhiyaro huncha din 
{timi bina apuro huncha jiwan }--2 

verse 

{timro yadma mero din dhalchha }--2 
{timro pida ma mero dil jalchha }--2 
timi mana ya namana priya 
{timi chhau ra ta mero sasha chalcha }--2 
timi bina kehi haina dhan 
timi bina katai Ramdaina man 
timi bina adhiyaro huncha din 
{timi bina apuro huncha jiwan }--2