Timi Jasti Subasili by Rajesh Payal Rai

Album : Kamana

2,273 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

D.................
Timi Jasti Subasili
D......................................
He Timi Jasti Subasili Chhaina Kohi Aru
Bm.............D...D...Bm
Mero Manale Timilai Rojyo
Em..........................D
Ho Mero Manale Timilai Rojyo
D............Em..............D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu
D............Em..............D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu


Verse:1
Bm....................Em...............D
Timro Rupa Timro Banki Ati Lagchha Gadha
Bm....................Em...............D
Timro Rupa Timro Banki Ati Lagchha Gadha
D.....................Em......D.............Em
Timi Bina Bachdina Ma Ho Timi Bina Bachdina Ma
Em...................Bm.........Em..D
Baru Laijau Tada Ho Baru Laijau Tada
D....................D.................Em
Sahaj Rupama Tyagi Dinchhu Duniyanai Baru
D..................D......................Em
Ho Sahaj Rupama Tyagi Dinchhu Duniyanai Baru
Bm........D........D...Bm
Mero Manale Timilai Rojyo
Em..........................D
Ho Mero Manale Timilai Rojyo
D...........Em...............D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu
D...........Em...............D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu


Verse:2
Bm...............D...Bm....Em.......D
Timi Bina Khallo Lagyo Duniya Yo Sara
Bm...............D...Bm.....Em.........D
Ho Timi Bina Khallo Lagyo Duniya Yo Sara
D.................Em.......Em...........Em
Aafno Jiwan Aafailai Ho Lagna Thalyo Kanda
Bm..................D
Ho Lagna Thalyo Kanda
D....................................Em
Yata Uta Bahaki Rahane Mana Chhaina Aru
D........................................Em
Ho Yata Uta Bahaki Rahane Mana Chhaina Aru
Bm.............D...D....Bm
Mero Manale Timilai Rojyo
Em.........................D
Ho Mero Manale Timilai Rojyo
D................Em..........D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu


End:
D..................
Timi Jasti Subasili
D......................................
He Timi Jasti Subasili Chhaina Kohi Aru
Bm..........D......D...Bm
Mero Manale Timilai Rojyo
Em.........................D
Ho Mero Manale Timilai Rojyo
D..............Em............D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu
D..............Em............D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu
D...............Em...........D
Maile Ke Garu Ho Bhana Ke Garu


© hamrochords.com