Namaga Ma Sanga Sahara Namaga by Rajesh Payal Rai

Album : Kamana

3,630 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:
D.................Bm........Em
Namaga Ma Sanga Sahara Namaga
A..............D.........A.........D
Bhuima Chhu Aakash Ka Juntara Namaga
D....................Bm....Em
Namaga Ma Sanga Sahara Namaga
A...............D.........A........D
Bhuima Chhu Aakash Ka Juntara Namaga
D...........Bm.........Em
Namaga Ma Sanga Sahara


Verse:1
D.................Bm.........G........D
Timi Khusi Rojchyau Ma Chhu Chotaharuma
D..................Bm.......G.........D
Timi Khusi Rojchyau Ma Chhu Chotaharuma
A................G.....D...Bm..D
Pyasale Kaleti Pareka Yi Othama
A............G.....D....Bm....D
Pyasale Kaleti Pareka Yi Othama
D...................Bm........Em
Namaga Ma Sanga Chhahara Namaga
A...............D........A7.......D
Bhuima Chhu Aakash Ka Juntara Namaga
D.................Bm.......Em
Namaga Ma Sanga Sahara.......


End:
D...........Bm..........G......D
Ghama Khojdai Hide Badal Jharima
D..............Bm.........G.....D
Ghama Khojdai Hide Badal Jharima
A.............G.......D...Bm...D
Dubeko Chhu Aafai Bhumari Haruma
A.............G.......D....Bm...D
Dubeko Chhu Aafai Bhumari Haruma
D.............Bm............E
Namaga Ma Sanga Kinara Namaga
A.............D..........A.........D
Bhuima Chhu Aakash Ka Juntara Namaga
D.............Bm............Em
Namaga Ma Sanga Sahara Namaga
A...........D...........A..........D
Bhuima Chhu Aakash Ka Juntara Namaga


© hamrochords.com