Dhana Ta Kutne Dhikile by Rajesh Payal Rai

Album : Kamana

866 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

G........................................
Dhana Ta Kutne Dhikile Dhiki Kutne Aamaile
Dm.....................C..............F................G
Jiu Jyanai Chori Lanchha Po Kyaho Sapanaki Rupaki Ranile
G.........C......G.....G....C..........F.......G...
Salala Bagne Himali Khola Hiuma Khelne Hiujhai Gori
Dm..............C......G.....F..G...G....C..G..F....G
Himali Chhori Rupaki Sani Timinai Hauki Yo Manki Rani 
G........................................
Dhana Ta Kutne Dhikile Dhiki Kutne Aamaile
Dm....................C...............F................G
Jiu Jyanai Chori Lanchha Po Kyaho Sapanaki Rupaki Ranile

Verse:1
G..............Dm.................C..................G
Mathi Mathi Himali Pakhama Timi Hau Ki Gurasa Fuleko ?
G..................Dm...........C.............G..........
Ho Mathi Mathi Himali Pakhama Timi Hau Ki Gurasa Fuleko ?
G..................F....G....F.........G..
Fulako Jowan Dekhera Ho Ki Yo Mana Bhuleko
Dm..........C.....G......F...G...G....C...G...F....G
Salala Bagne Himali Khola Hiuma Khelne Hiujhai Gori


Verse:2
G................................G..........
Makai Ta Pinchha Jatole Jato Ghumchha Hatole
Dm.....................C........F......................G
Jiu Jyanai Chori Lanchha Po Kyare Sapanaki Rupaki Ranile 
G.............................G
Chiso Garchha Purneko Chandrama 
G.................G...........F.........G.....Dm....C.....G
Chiso Garchha Purneko Chandrama Tara Mandal Chaduwa Tangera
G.............F....G......F........G
Rupa Feri Badal Aaula Aakasa Jhukera
Dm.............C.....G....F...G...G..C...G..F.....G
Salala Bagne Himali Khola Hiuma Khelne Hiujhai Gori
Dm........C......G..F..G.......G.....C....G....F....G
Himali Chhori Rupaki Sani Timinai Hauki Yo Manki Rani 
G............................................. 
Ghatta Ta Ghumchha Manile Mani Ghumchha Panile
Dm....................C.....F..........................G
Jiu Jyanai Chori Lanchha Po Kyaho Sapanaki Rupaki Ranile
G.........................................
Dhana Ta Kutne Dhikile Dhiki Kutne Aamaile
Dm....................C................F...............G
Jiu Jyanai Chori Lanchha Po Kyaho Sapanaki Rupaki Ranile
G...................................G.......
Makai Ta Pinchha Jatole Jato Ghumchha Hatole
Dm.................C............F..............G........
Jiu Jyanai Chori Lanchha Po Kyare Sapanaki Rupaki Ranile


© hamrochords.com