Jali Maya Launelai Kasam by Rajesh Payal Rai

904 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Jali Maya Launelai Kasam Utai Rokde
Chokho Maya Laune Mai Hu Bichara Choge

Verse:1

Jyanlai Guna Launa Khojne Holan Bari Pari
Tarai Jharchhu Danga Parchhu Bhanlan Chheumai Sari
Maanma Ankus Huneharulai Utaitira Rokde
Sabai Dhunga Deuta Hunnan Bichar Choge

Verse:2

Ata Diye Ghata Dine Jali Chha Hai Sansar
Khole Kura Pura Pura Chalan Chalti Anusar
Khati Kura Yahi Ho Hajur Aphanai Maanlai Sodhde
Chokho Maya Laune Mai Hu Bichara Choge

© hamrochords.com