aasu jharyo aaja mero / आसु झर्यो आज मेरो by Rajesh Payal Rai

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आसु झर्यो आज मेरो 
अनावसेक तिम्रो नाम्मा
आसु झर्यो आज मेरो 
अनावसेक तिम्रो नाम्मा
याद आयो कि समहे
बिताएको सँगइ साथमा
याद आयो कि समहे
बिताएको सँगइ साथमा
आसु झर्यो आज मेरो 

तिम्रो मेरो भेट रैछ तेही एउटा
चौतारिको हो । ।
तिम्रो मेरो भेट रैछ तेही एउटा
चौतारिको
हिजो सम्म सँगइ थिएउ
आज भएउ पराइको
आज भएउ पराइको

अनाएसै तिम्रो याद्ले
दुखी रन्छ यो मुटुमा
अनाएसै तिम्रो याद्ले
दुखी रन्छ यो मुटुमा
सँगसगै हिडी राको देख्छु
सधै सपनिमा
सँगसगै हिडी राको देख्छु
सधै सपनिमा
आसु झर्यो आज मेरो हो । ।

बाचा थियो तिम्रो मेरो
कैले पनि नछुटिने 
बाचा थियो तिम्रो मेरो
कैले पनि नछुटिने 
सँगइ जिउने सँगइ मर्ने
जु नि जु नि सँगइ हुने
जु नि जु नि सँगइ हुने
चौतारिको बिसौ निमा
रैछ हाम्रो भेट्घाट्
चौतारिको बिसौ निमा
रैछ हाम्रो भेट्घाट्
खेर गयो सबै बाचा
चुट्न रैछ आखिर साथ
खेर गयो सबै बाचा
चुट्न रैछ आखिर साथ
आसु झर्यो आज मेरो हो । ।

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aasu jharyo aaja mero 
anaawasek timro naammaa
aasu jharyo aaja mero 
anaawasek timro naammaa
yaada aayo ki samahe
bitaayeko sangai saathamaa
yaada aayo ki samahe
bitaayeko sangai saathamaa
aasu jharyo aaja mero 

timro mero bheTa raichha tehi euta
chautaariko ho..
timro mero bheTa raichha tehi euta
chautaariko
hijo samma sangai thiyeu
aaja bhayeu paraaiko
aaja bhayeu paraaiko

anaayesai timro yaadle
dukhi ranchha yo muTumaa
anaayesai timro yaadle
dukhi ranchha yo muTumaa
sangasagai hiDi raako dekhchhu
sadhai sapanimaa
sangasagai hiDi raako dekhchhu
sadhai sapanimaa
aasu jharyo aaja mero ho..

baachaa thiyo timro mero
kaile pani nachhuTine 
baachaa thiyo timro mero
kaile pani nachhuTine 
sangai jiune sangai marne
ju ni ju ni sangai hune
ju ni ju ni sangai hune
chautaariko bisau nimaa
raichha haamro bheTghaaT
chautaariko bisau nimaa
raichha haamro bheTghaaT
khera gayo sabai baachaa
chuTna raichha aakhir saatha
khera gayo sabai baachaa
chuTna raichha aakhir saatha
aasu jharyo aaja mero ho..