aadhaa timi aadhaa ma/आधा तिमी आधा म by Rajesh Payal Rai

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आधा तिमी आधा म
भएर बाचेको
धेरै भयो हो । ।
आधा खुशी तिम्रो पनि
अब) देखी मेरै भयो
दिने जती खुशी हरु
तिम्रै नाम मा सारी दिन्छु
बाकी भाको जिन्दगी
तिम्रै नाम मा पारी दिन्छु
दिने जती खुशी हरु
तिम्रै नाम मा सारी दिन्छु
बाकी भाको यो जिन्दगी
तिम्रै नाम मा पारी दिन्छु
आधा तिमी आधा म
भएर बाचेको
धेरै भयो

बाकी खुशी हरु
मिली जुली इस्नेहा मा साटुम्
पिरती को लहरामा
तिम्रो मेरो खुशी बाटुम्
खोलन मन को आखा
खोलन मन को आखा
हेर न मायाले
तिम्रै हुम
आउ आउ नजिक्
बिरानो प्रेमले तिम्रै हु म
दिने जती खुशी हरु
तिम्रै नाम मा सारी दिन्छु
बाकी भाको यो जिन्दगी
तिम्रै नाम्मा पारी दिन्छु
तिमी जती खुशी हरु
तिम्रै नाम मा सारी दिन्छु
बाकी भायो यो जिन्दगी
तिम्रै नाम मा पारी दिन्छु
आधा तिमी आधा म
भएर बाचेको
धेरै भयो

दुनिया ले डाहा गरुन्
हामिलाई नेइ छा हा गरुन्
हाम्रो जोडी देखि
अनी सब्ले डाहा गरुन्
तिमीनेइ जिन्दगी हौ
तिमीनेइ जिन्दगी हौ
अनी तिमी नै मेरो
हर खुशी हौ
मन मा मुटु मा छौ
मेरो हर खुशी मा तिमी नै छौ
दिने जती खुशी हरु तिम्रै नाम मा
सारी दिन्छु
बाकी भाको यो जिन्दगी
तिम्रै नाम मा पारी दिन्छु
दिने जती खुशी हरु
तिम्रै नाम मा सारी दिन्छु
बाकी भाको यो जिन्दगी
तिम्रै नाम मा पारी दिन्छु
आधा तिमी आधा म 
भएर बाचेको धेरै भयो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aadhaa timi aadhaa ma
bhayera baacheko
dherai bhayo ho..
aadhaa khusi timro pani
aba) dekhi merai bhayo
dine jati khusi haru
timrai naam maa saari dinchhu
baaki bhaako jindagi
timrai naam maa paari dinchhu
dine jati khusi haru
timrai naam maa saari dinchhu
baaki bhaako yo jindagi
timrai naam maa paari dinchhu
aadhaa timi aadhaa ma
bhayera baacheko
dherai bhayo

baaki khusi haru
mili juli isneha maa saaTum
pirati ko laharaamaa
timro mero khusi baaTum
kholana man ko aakhaa
kholana man ko aakhaa
hera na maayaale
timrai huma
aau aau najik
biraano premale timrai hu ma
dine jati khusi haru
timrai naam maa saari dinchhu
baaki bhaako yo jindagi
timrai naammaa paari dinchhu
timi jati khusi haru
timrai naam maa saari dinchhu
baaki bhaayo yo jindagi
timrai naam maa paari dinchhu
aadhaa timi aadhaa ma
bhayera baacheko
dherai bhayo

duniyaa le Daahaa garun
haamilaai nei chhaa haa garun
haamro joDi dekhi
ani sable Daahaa garun
timinei jindagi hau
timinei jindagi hau
ani timi nai mero
har khusi hau
man maa muTu maa chhau
mero har khusi maa timi nai chhau
dine jati khusi haru timrai naam maa
saari dinchhu
baaki bhaako yo jindagi
timrai naam maa paari dinchhu
dine jati khusi haru
timrai naam maa saari dinchhu
baaki bhaako yo jindagi
timrai naam maa paari dinchhu
aadhaa timi aadhaa ma 
bhayera baacheko dherai bhayo