aauna beroom maayaako Dorile/आउन बेरूम मायाको डोरिले by Rajan Karki

114 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आउन बेरूम मायाको दोरिले
आउन बेरूम मायाको दोरिले
दिल्चोरेर लाईजाने मोरिले
करेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे
मेरो माया साथे
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि
आउन बेरूम मायाको दोरिले
आउन बेरूम मायाको दोरिले
दिल्चोरेर लाईजाने मोरिले
करेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे
मेरो माया साथे
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि


 

सङ्गै सेल्फ्री खिचौला देटिङ्मा
सङ्गै सेल्फ्री खिचौला देटिङ्मा
तिम्रो मेरो माया को सेत्तीनग मा
करेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे 
मेरो माया साथे 
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि
सङ्गै सेल्फ्री खिचौला देटिङ्मा
सङ्गै सेल्फ्री खिचौला देटिङ्मा
तिम्रो मेरो माया को सेत्तीनग मा
करेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे 
मेरो माया साथे 
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि
आउन बेरूम मायाको दोरिले
आउन बेरूम मायाको दोरिले
दिल्चोरेर लाईजाने मोरिले
करेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे
मेरो माया साथे
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथिचारइबस्यो निगाले बासै मा
चारइबस्यो निगाले बासै मा
तिमी बसौ मुटु को माजै मा
कलेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे
मेरो माया साथे
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि
चारइबस्यो निगाले बासै मा
चारइबस्यो निगाले बासै मा
तिमी बसौ मुटु को माजै मा
कलेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे
मेरो माया साथे
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि
आउन बेरूम मायाको दोरिले
आउन बेरूम मायाको दोरिले
दिल्चोरेर लाईजाने मोरिले
करेली छ तितो
तिम्रो माया उनन साथे
मेरो माया साथे
तिम्रो तो माया भन्दा मेरै माया माथि
आउन बेरूम मायाको दोरिले
आउन बेरूम मायाको दोरिले
आउन बेरूम मायाको दोरिले

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aauna beroom maayaako dorile
aauna beroom maayaako dorile
dilchorera laijaane morile
kareli chha tito
timro maayaa unan sathe
mero maayaa sathe
timro to maayaa bhanda merai maayaa maathi
aauna beroom maayaako dorile
aauna beroom maayaako dorile
dilchorera laijaane morile
kareli chha tito
timro maayaa unan sathe
mero maayaa sathe
timro to maayaa bhanda merai maayaa maathi

 


sanggai selfy khichaulaa deTingmaa
sanggai selfy khichaulaa deTingmaa
timro mero maayaa ko setting maa
kareli chha tito
timro maayaa unan sathe 
mero maayaa sathe 
timro to maayaa bhanda merai maayaa mathi
sanggai selfy khichaulaa deTingmaa
sanggai selfy khichaulaa deTingmaa
timro mero maayaa ko setting maa
kareli chha tito
timro maayaa unan sathe 
mero maayaa sathe 
timro to maayaa bhanda merai maayaa mathi
aauna beroom maayaako dorile
aauna beroom maayaako dorile
dilchorera laijaane morile
kareli chha tito
timro maayaa unan sathe
mero maayaa sathe
timro to maayaa bhanda merai maayaa maathi

 


charibasyo nigaale baasai maa
charibasyo nigaale baasai maa
timi basau muTu ko maajai maa
kaleli chha tito
timro maayaa unan sathe
mero maayaa sathe
timro to maayaa bhanda merai maayaa maathi
charibasyo nigaale baasai maa
charibasyo nigaale baasai maa
timi basau muTu ko maajai maa
kaleli chha tito
timro maayaa unan sathe
mero maayaa sathe
timro to maayaa bhanda merai maayaa maathi
aauna beroom maayaako dorile
aauna beroom maayaako dorile
dilchorera laijaane morile
kareli chha tito
timro maayaa unan sathe
mero maayaa sathe
timro to maayaa bhanda merai maayaa maathi
aauna beroom maayaako dorile
aauna beroom maayaako dorile
aauna beroom maayaako dorile