timro rup ko charchaa/तिम्रो रुप को चरचा by Pramod Kharel

5 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिम्रो रुप को चरचा
गर्न जान्दिन म 
सोर्ग कि परी हौ पनि
भन्दिन म
तिम्रो रुप को चरचा
गर्न जान्दिन म 
सोर्ग कि परी हौ पनि
भन्दिन म
सयौ फुल फुल्छन्
मेरो व रि परि
सारा फिका लाग्छ
हरु कोही गन्दिन म
तिम्रो रुप चरचा
गर्न जान्दिन म
सोर्गकी परी हौ पनि
भन्दिन म

मेरो मन को कुनामा
तिम्रै आवास पाउछौ
मेरो मन को कुरामा
तिम्रै आवास पाउछौ
लाखौ को यो भिड्मा
तिमी सँगइ माया लाउछु
तिमी सँगइ माया लाउछु
बाधा बिग्न आएनि
हात छोडिन म
बाधा बिग्न आएनि
हात छोडिन म
जु नि भर्लाई लाएको कसम 
तोड्दिन म
तिम्रो रुप को चरचा
गर्न जान्दिन म
सोर्ग कि परी हौ पनि
भन्दिन म

तिम्रो समझना मा सधै
मधोसिनै हुन्छु
तिम्रो समझना मा सधै
मधोसिनै हुन्छु
चाहाना मा लेख्
पागल झै रुन्छु
पागल झै रुन्छु
तिमी बाहेक अरु कोहि
मन्मा राख्दिन म
तिमी बाहेक अरु कोहि
मन्मा राख्दिन म
तिम्रै छाया बनी डुल्छु
तर भाक्दिन म
तिम्रो रुप को चरचा
गर्न जान्दिन म
सोर्गकी परी हौ पनि
भन्दिन म

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timro rup ko charchaa
garna jaandina ma 
sorga ki pari hau pani
bhandina ma
timro rup ko charchaa
garna jaandina ma 
sorga ki pari hau pani
bhandina ma
sayau fula fulchhan
mero wa ri pari
saaraa fikaa laagchha
haru kohi gandina ma
timro rup charchaa
garna jaandina ma
sorgaki pari hau pani
bhandina ma

mero man ko kunaamaa
timrai aawaas paauchhau
mero man ko kuraamaa
timrai aawaas paauchhau
laakhau ko yo bhiDmaa
timi sangai maayaa laauchhu
timi sangai maayaa laauchhu
baadhaa bigna aayeni
haata chhoDina ma
baadhaa bigna aayeni
haata chhoDina ma
ju ni bharlaai laayeko kasam 
toDdina ma
timro rup ko charchaa
garna jaandina ma
sorga ki pari hau pani
bhandina ma

timro samjhanaa maa sadhai
madhosinai hunchhu
timro samjhanaa maa sadhai
madhosinai hunchhu
chaahaanaa maa lekh
paagal jhai runchhu
paagal jhai runchhu
timi baahek aru kohi
manmaa raakhdina ma
timi baahek aru kohi
manmaa raakhdina ma
timrai chhaayaa bani Dulchhu
tara bhaakdina ma
timro rup ko charchaa
garna jaandina ma
sorgaki pari hau pani
bhandina ma