Ma Binaa ni haasa bhanchhau - म बिना नि हास भन्छौ by Pramod Kharel

208 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro
    
    म बिना नि हास भन्छौ
    कसो गरी हासु भन

verse

    म बिना नि हास भन्छौ
    कसो गरी हासु भन
    आफ्नै मुटु अन्तै सारि
    कसो गरे बाचु  भन
    आफ्नै मुटु अन्तै सारी
    कसो गरे बाचु  भन
    म बिना नि हास भन्छौ……

verse

    माया गरे आफ्नै ठानि
    माया ले नै भुली गयौ 

    माया गरे आफ्नै ठानि
    माया ले नै भुली गयौ 
    थाहै नपाई
    सँगइ हिड्ने
    थाहै नपाई
    सँगइ हिड्ने
    बाटो अन्तै मोडी देएउ
    अरु सँग मन मुटु
    कसरी म साटुम भन
    आफ्नै मुटु अन्तै सारि
    कसो गरी बाचु  भन
    आफ्नै मुटु अन्तै सारि
    कसो गरी बाचु  भन
    म बिना नि हास भन्छौ…… ।

verse

    दुखे बरु रोई दिन्थे
    याद ले मुटु जलेको छ

   दुखे बरु रोई दिन्थे
    याद ले मुटु जलाको छ
    सितल दिने छाहारी ले 
    सितल दिने छाहारी ले 
    अनाएसै पोलेको छ
    पलाएका  मुना रहर
    कसो गरी बाछु भन
    आफ्नै मुटु अन्तै सारि
    कसो गरी बाचु भन
    आफ्नै मुटु अन्तै सारि
    कसो गरे बाचु भन
    म बिना नि हास भन्छौ……… 
    

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro   

   Ma Binaa ni haasa bhanchhau
    Kaso gari haasu bhana

verse 

    Ma Bina ni haasa bhanchhau
    Kaso gari haasu bhana
    Aafnai muTu antai saari
    Kaso gare baachu bhana
    Aafnai muTu antai sari
    Kaso gare baachu bhana
    Ma Binaa ni haasa bhanchhau……

verse

    Maya gare aafnai Thaani
    Maya le nai bhuli gayeu

    Maya gare aafnai Thaani
    Maya le nai bhuli gayeu
    thaahai napaaii
    Sangai hiDne
    thaahai napaaii
    Sangai hiDne
    BaaTo antai moDi deyeu
    aru sanga man muTu
    Kasari ma saTum bhana
    Aafnai muTu antai saari
    Kaso gari baachu bhana
    Aafnai muTu antai saari
    Kaso gari baachu bhana
    Ma Binaa ni haasa bhanchhau…….

    verse

    dukhe baru roii dinthe
    Yaad le muTu jaleko chha

    duke baru roii dinthe
    Yaad le muTu jalaako chha
    Sital dine chhaahari la
    Sital dine chhaahari la
    anaayesai poleko chha
    Palaaya ka munaa rahara
    Kaso gari bhaachu bhana
    Aafnai muTu antai saari
    Kaso gari baachu bhana
    Aafnai muTu antai saari
    Kaso gare bachu bhana
    Ma Binaa nii haasa bhanchhau………