bhaye pachi timi ghaati/भए पछी तिमी घाति by Pramod Kharel

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

भए पछी तिमी घाति
चरकिएर धुख्यो छाति
भए पछी तिमी घाति
चरकिएर धुख्यो छाति
तिम्रो डोली अन्माउदा
मेरो हुन्छ मलामिको ताति
तिम्रो डोली अन्माउदा
मेरो हुन्छ मलामिको ताति
मेरो हुन्छ मलामिको ताति
तर तिमी खुशी भै बाच
तर तिमी खुशी भै बाच
म जले पनि चिता माथि
चिता माथी चिता माथि
भए पछी तिमी घाति
चरकिएर दुख्यो छाति

फुल पनि फुलेर नै झर्छ तर
फुल पनि फुलेर नै झर्छ तर
कोपिलामै झर्दै छु म
फुल पनि फुल पनि फुल पनि फुल पनि
फुल) पनि फुलेर नै झर्छ तर
कोपिला मै झर्दै छु म
प्रेम ले जिवन दिन्छ भन्थे
प्रेम ले प्रेम ले
प्रेम ले जिवन दिन्छ भन्थे
प्रेम कै कारण मर्दै छु म
कुनै बेला याद आए
आकास हेर्नु मद्य राति
जुन तारा को बिच्मा हुन्छु
तिम्रै पर खाइ मा माथि
मा जले पनि चिता माथि
चिता माथि

भए पछी तिमी घाती 
चरकिएर दुख्यो छाति
भए पछी तिमी घाती 
चरकिएर दुख्यो छाति

धन को धनी रोजेउ तिमीले
धन को धनी रोजेउ तिमीले
टाडा आफै बनौला म
धन को धनी
धन को धनी
धन को धनी 
धन को धनी
धन को धनी रोजेउ तिमीले
टाडा आफै बनौला म
यो जुनिमा गरीब भए म
यो जुनिमा यो जुनिमा
यो जुनिमा गरीब भए म
अर्को जन्म फेरौला म
अर्को जन्म धनी भए
तिम्रै हुन्छु जिवन साथि
जुन तारा को बिच मा हुन्छु
तिम्रै पार्कहाइ मा माथि
मा जले पनि चिता माथि
चिता माथि
चिता माथि

भए पछी तिमी घाति
चारकिएर धुख्यो छाती 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bhaye pachi timi ghaati
charkiyera dhukhyo chhaati
bhaye pachi timi ghaati
charkiyera dhukhyo chhaati
timro Doli anmaaudaa
mero hunchha malaamiko taati
timro Doli anmaaudaa
mero hunchha malaamiko taati
mero hunchha malaamiko taati
tara timi khusi bhai baacha 
tara timi khusi bhai baacha
ma jale pani chitaa maathi
chitaa maathi chitaa maathi
bhaye pachhi timi ghaati
charkiyera dukhyo chhaati

fula pani fulera nai jharchha tara
fula pani fulera nai jharchha tara
kopilaamai jhardai chhu ma
fula pani fula pani fula pani fula pani
fula pani fulera nai jharchha tara
kopilaa mai jhardai chhu ma
prema le jiwan dinchha bhanthe
prema le prema le
prema le jiwan dinchha bhanthe
prema kai kaaran mardai chhu ma
kunai belaa yaad aaye
aakaas hernu madya raati
jun taaraa ko bichmaa hunchhu
timrai par khaai maa maathi
ma jale pani chitaa maathi
chitaa maathi

bhaye pachi timi ghaati 
charkiyera dukhyo chhaati
bhaye pachi timi ghaati 
charkiyera dukhyo chhaati

dhan ko dhani rojeu timile
dhan ko dhani rojeu timile
TaaDaa aafai banaulaa ma
dhan ko dhani
dhan ko dhani
dhan ko dhani 
dhan ko dhani
dhan ko dhani rojeu timile
TaaDaa aafai banaulaa ma
yo junimaa garib bhaye ma
yo junimaa yo junimaa
yo junimaa garib bhaye ma
arko janma feraulaa ma
arko janma dhani bhaye
timrai hunchhu jiwan saathi
jun taaraa ko bich maa hunchhu
timrai parkhaai maa maathi
ma jale pani chitaa maathi
chitaa maathi
chitaa maathi

bhaye pachi timi ghaati
charkiyera dhukhyo chhaati