Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri by Prakash Shrestha

428 views


English Content

Rhythm : 2/4

Root Chord : A

 Download PDF

Intro:-|A|Bm|A|F#m|A|Bm|
|A|%|A|%|A|Bm|A|%|

Song:-||: A|Bm|E7|A :||A|E|%|A|
||: D|Bm|E7|A :||A|Bm|E7|A|
$1

Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri
Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri
Rudai holin budi aama mero bato heri
Pardeshi ko jindagani khola ko pani
Sadhae bhari dhuli hinne batasha ko bani
Pardeshi ko jindagani khola ko pani
Sadhae bhari dhuli hinne batasha ko bani
Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri
Pardesha babu farkera aaw Swadeshi gawma
Sabai milera badhaw janmeko gawma

Int:- |A|Bm|D|A|
||:A|%|Bb|%|A|%|A|% :||D|A|% |A|
1sttime

Verse:-||:A|%|D|%|E7|A|%|A:||
||:Bm|%|Bm|%|A|% :||
||:D|Bm|E7|A :||A|Bm|E7|A| $1

Bhir pakha gaw besi
dherae vo maile dekhna paena
Bhir pakha gaw besi
dherae vo maile dekhna paena
Sannani ko gajalu aakha
Maile dekhna paena
Sannani ko gajalu aakha
Maile dekhna paena
Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri
Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri
Rudai holin budi aama mero bato heri
Pardeshi ko jindagani khola ko pani
Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri
Pardesh ma Joowan Bityo Samjhanale Gheri