ma bhakta hu yo deshako - म भक्त हुँ यो देशको by Pandhav Sunuwar

154 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
म भक्त हुँ यो देशको
म रक्त हुँ यो देशको
कहिले पछि नसर्ने
म शक्ति हुँ यो देशको

verse

हिमालको काखको म लालीगुराँस हुँ
सुवास शान्तिको म फुक्ने बतास हू
म कर्म हुँ यो देशको
म मर्म हुँ यो देशको
हिन्दू देश हो मेरो
म धर्म हुँ यो देशको

verse

यही देशको गीतमा संगीत म भर्दछु
अँध्यारो मास्दै म उज्यालो भर्दछु
म चन्द्र हुँ यो देशको
म सूर्य हुँ यो देशको
हुँ म वीर नेपाली
सुन्दर शान्त यो देशको

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
ma bhakta hu yo deshako 
ma rakta hu yo deshako 
kahile pachhi nasarne 
ma shakti hu yo deshako 

verse

himaalayako kaakhako ma laaliguraasa hu 
suwaasa shaantiko ma fukne bataasa hu 
ma karma hu yo deshako 
ma marma hu yo deshako 
hindu desha yo  mero 
ma dharma hu yo  deshako 

verse

yahi  deshako geetamaa sangita ma bharchhu 
adhyaaro maasdai ma ujyaalo bhardachhu 
ma chandra hu yo deshako 
ma surya hu yo deshako 
hu ma wira  nepali 
sundara shaanta yo deshako