Yaha Bachne Hara Jiwanalai by Narayan Gopal

840 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Yaha Bachne Hara Jiwanalai Aphnai Aphanai Swartha Pyaro Chha
Yaha Maya Garne Ko Chha Ra Yaha Maya Pauna Garo Chha

Verse:1

Badalale Hata Phaileye Aakashalai Pyara Magdachha
Tara Ani Sugandha Chha Badal Roye Jhardachha
Tara Sakshi Rakhera Badalalai Chhuna Garo Chha

Verse:2

Sagaralai Dosha Manera Kina Angalna Khojdachha
Kina Lajau Bhanda Upha Sagarama Huri Chaldachha
Sagara Kinarako Bhetalai Sachchai Pyara Bhanna Garo Chha
Yaha Bachne Hara Jiwanalai Aphnai Aphanai Swartha Pyaro Chha

© hamrochords.com