Timile Vaneka Sara Deva Chhoyera by Narayan Gopal

2,376 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Em............D..............Em

Timile Vaneka Sara Dev Chhoyera

Am.............Em........D....Em

Ma Kiriya Khana Kaha Sakchhu Ra

E................Em....................D

Yadi Magchhau Vane Ma Timrai Dewa Vaner

D..................Em..........D7.....Em

Ma Ta Khai Dinchhu Kasam, Afailai Vaker

Em.............D

Timale Vaneka...


Verse:1

Em...........................................Am

Taralai Sakshi Rakhera Bacha Nai Kahile Khayethe

Em..........................................Am

Panima Aula Chopera Sandhi Nai Kahile Garethe

Em......................C.................Cm

Ani Badhyatako Ke Kura , Pap Dhata Ko Ke Kura

Em............D..........Em..........D...........Em

Biswas Gara Vanchhau Vane Abishwas Nai Kahile Garethe

Em............................D

Timile Vaneka.....................


Verse:2

Em......................................Am

Rata Vari Timi Roidida Royethe Ma Kehi Ber

Em..........................................Am

Kehi Ber Timi Hashi Dida Hashethe Ma Dherai Ber

Em.........................C...............Em

Ani Paurakhatako Ke Kura Chauda Chatiko Ke Kura

Em.......D........E..........Em.....D.......Em

Sukhama Haschhu Vane , Dhukhama Kahile Royethe

Em...............D....................Em

Timile Vaneka Sara Dewa Choyera.........


© hamrochords.com