Mera Sabai Rata Aba by Narayan Gopal

1,366 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye
Jindagi Nai Nabujhane Bataharu Bhaye
Aaphailai Rakhne Kunai Thau Bhayena
Sabai Basa Behosika Barataharu Gaye
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye

Verse:1

Sadhai Yo Sadakma Ma Ke Ke Rojdai Hidchhu
Aaphantako Majhama Parichara Khojdai Hidchhu
Bhulera Bajara Bharika Hajara Baisa Haru
Ma Ta Aaphubhitra Harai Aaphai Khojdai Hidchhu
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye

Verse:2

Kahile Kahi Birsiyera Aakasha Khojdai Hidchhu
Bhatkiyeko Mero Purano Tyo Basa Khojdai Hidchhu
Dherai Bhayo Aljhiyeko  Yaha Bhidai Bhidama
Yinai Bhidama Jindagiko Aabhasa Khojdai Hidchhu
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye
Mera Sabai Rata Aba Mataharu Bhaye

© hamrochords.com