Janmera Kokhama Kasaiko by Narayan Gopal

1,565 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Janmera Kokhama Kasaiko
Hurkanchha Kakhama Kasaiko
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko
Hurkanchha Kakhama Kasaiko
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko

Verse:1

Kasle Chhodeko Kasko Naso Ho Jindagiko Anauto Nata
Ko Ho Aafno Ko Ho Birano Ke Hola Yo Ragatako Nata
Ke Hola Yo Ragatako Nata
Janmera Kokhama Kasaiko
Hurkanchha Kakhama Kasaiko
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko

Verse:2

Khoji Hiddachha Aamako Nyano Kakha
Mayalu Chhahari Kasaiko
Bhagya Sabailai Kaha Pugchhara
Sansarama Bidhile Lekheko
Janmera Kokhama Kasaiko
Hurkanchha Kakhama Kasaiko
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko

End:

Kasto Pida Yo Samayale Diyeko Bhulai Diyela
Samaya Le Aka Dina
Bhuleko Sapana Jhaskaula Kunai Dina
Bhariyela Tyo Ghau Aka Din
Janmera Kokhama Kasaiko
Hurkanchha Kakhama Kasaiko
Bhagyako Lekha Kasto Bhabile Lekhidiyo
Janmera Kokhama Kasaiko


© hamrochords.com