Bagi jaane Kholaa hu - बगी जाने खोला हु by Melina Rai

226 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

    
intro     
    बगी जाने खोला हु
    ओर्ली आउने भेल

    बगी जाने खोला हु
    ओर्ली आउने भेल
    मरी जाने चोला हो
    हो मरी जाने चोला हो
    हासौ बाचुन्जेल
    हासौ  बाचुन्जेल्……

verse

    माया बसन सैमा
    माया बसन सैमा
    हुन्न माया बसै मा

    माया बसन सैम
    हुन्न माया बसै मा
    रिस राग बैमानि
    रिस राग बैमानि
    राख्नु हुन्न कसै मा
    फलामै को रोला मा
    गुडी जाने रेल
    मरी जने चोला हो
    हो मरी जाने चोला हो
    हासौ बाचुन्जेल
    हासौ बाचुन्जेल्……

verse

    हात मा हातै राखौ
    हो हात मा हातै राखौ
    नाचौ गाउ रमायाउ

    हात म हातै राखौ
    नाचौ गाउ रमायाउ
    दौतरी मा मिलेर
    हो दौतरी मा मिलेर
    जिन्दगानी काटौ
    धागो उने झोला हो
    टोरी पिने तेल
    मरी जाने चोला हो
    हो मरी जाने चोला हो
    हासौ बाचुन्जेल
    हासौ बाचुन्जेल
    हासौ बाचुन्जेल
    हासौ बाचुन्जेल
    हासौ बाचुन्जेल्………… 
    
    
    
    
    

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
    Bagi jaane Kholaa hu
    Orli aaune bhel

    Bagi jaane Khola hu
    Orli aaune bhel
    Mari jaane chola ho
    ho Mari jaane chola ho
    Haasau baachunjel
    Hasyau baachunjel……..

verse

    Maya basan saimaa
    Maya basan saimaa
    Hunna maya basai maa

    Maya basana saima
    Hunna maya basai maa
    Ris raag baimaani
    Ris raag baimaani
    Raakhnu hunna kasai maa
    Falaamai ko rola maa
    guDi jaane real
    Mari jane cholaa ho
    ho Mari jaane cholaa ho
    Haasau baachunjel
    Haasau baachunjel……..

verse

    Haat maa haatai raakhau
    ho Haat maa haatai raakhau
    naachau gaau ramayau

    Haat ma haatai raakhau
    naachau gaau ramayau
    dautari maa milera
    ho dautari maa milera
    Jindagaani kaaTau
    dhaago une jholaa ho
    Tori pine tel
    Mari jaane cholaa ho
    ho Mari jaane cholaa ho
    Haasau baachunjel
    Haasau baachunjel
    Haasau baachunjel
    Haasau baachunjel
    Haasau baachunjel…………