Bhitri Bhitri Rupa Nadekheni by Bimal Gautam

Album : First Move

745 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Bhitri Bhitri Rupa Nadekheni
Bahira Hasnae Pani Bahira Ramro Dekhine
Manchheko Jatai Nahune Je Garda Ni Hudai Nahune

Verse:1

Kehi Garna Agi Sare Khutta Tanna Thalchha
Ramro Garda Aarisale Bhitra Bhitrai Jalchha
Bhitri Kaichi Chalayera Marne Mauka Herne
Manchheko Jatai Nahune Je Garda Ni Hudai Nahune

Verse:2

Biswas Gari Bhara Pare Ghata Garna Thalchha
Aafanai Thani Mafi Diye  Shirai Mathi Chadchha
Dhanle Papa Pakhahlera Dharmi Banna Khojne
Manchheko Jatai Nahune Je Garda Ni Hudai Nahune
Bhitri Bhitri Rupa Nadekheni
Bahira Hasne Pani Bahira Ramro Dekhine
Manchheko Jatai Nahune Je Garda Ni Hudai Nahune

© hamrochords.com