birsa sabai birshideu, samjhanaale ke dinchha re - बिर्स सबै बिर्सिदेउ, सम्झनाले के दिन्छ र by Bikram Timalsina

200 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
बिर्स सबै बिर्सिदेउ, सम्झनाले के दिन्छ र !
टुट्छ अटुट नाता भने बाँकी नै पो के हुन्छ र !

verse

तिमीलाई गर्मी हुँदा चलाएका बतासहरु,
तिर्खाएकी बेला मैले मेटाएका ती प्यासहरु,
बिर्स सबै बिर्सिदेउ, सम्झनाले के दिन्छ र ! 
टुट्छ अटुट नाता भने बाँकी नै पो के हुन्छ र !

verse

थकाउँदा सुस्ताउने शीतल तिम्रो छाती भन्थ्यौ,
तिमी पाए सुन भन्दा पितल धेरै माथि भन्थ्यौ,
बिर्स सबै बिर्सिदेउ, सम्झनाले के दिन्छ र !
टुट्छ अटुट नाता भने बाँकी नै पो के हुन्छ र !

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro
 birsa sabai  birshideu, samjhanaale ke dinchha re !
 TuTchha  aTuTa naataa bhane baaki  nai po ke hunchha ra !
 
 verse
 
timilai  garmi hudaa chalaayekaa bataasaharu 
tirkhaayeki  belaa maile meTaayekaa ti pyaasaharu 
birsa  sabai birsideu, samjhanaale ke dinchha ra
TuTchha aTuTa naataa bhane baaki nai po ke hunchha ra

verse

thakaaudaa sustaaune shitala timro chhaati bhanthyau 
timi  paaye suna bhandaa pitala dherai maathi bhanthyau 
birsa sabai brsideu  samjhanaale ke dinchha ra 
TuTuchha aTuTa naataa bhane baaki  nai po  ke hunchha ra