binaa yog, satsanga ra dhyaanale - विना योग, सत्सङ्ग र ध्यानले by Bikram Shreshta

133 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
विना योग, सत्सङ्ग र ध्यानले,
जीवन भयो बिरानो ।
सब रङ्ग गयो अब भङ्ग भयो,
जीवन भयो पुरानो ।।

verse

शाश्वत सत्य मृत्युवरणको,
भुलेर जीवन बितायो ।
योग र ध्यान बिसेर्र जनले,
आफू आफैमा बिलायो ।।

विना अर्थले सब व्यर्थ भयो,
आफ्नै कथा व्यथा भयो ।
सब सोख गयो अब भोक भयो,
रोगी जीवन बितायो ।।

verse

पावन तटमा ध्यान गरेर,
जसले योग चलायो ।
जनमानसमा रोगमुक्तिको,
योग सन्देश फैलायो ।।

जीवन जसले योगध्यानमा,
विधिवत् रीत चलायो ।।
मृत्युपर्यन्त निरोगी भई,
शिवको दर्शन पायो ।।

बिक्रम श्रेष्

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
binaa yog, satsanga ra dhyaanale,
jiwana bhayo  biraano 
saba ranga gayo aba bhangga bhayo 
jiwana bhayo puraano 

verse
swaasata satya mriyubaraNako,
bhulera jiwana bitaayo 
yoga ra dhyaana birsera janale
aaphu aaphaimaa  bilaayo 

bina arthale saba byartha bhayo 
aaphnai kathaa byathaa bhayo 
saba sokha gayo bhoka bhayo 
rogi jiwana bitaayo

verse

paawana taTamaa dhyaana garera
jasale yoga chalaayo 
janamaanasamaa rogamuktiko 
yo sandesha failaayo 


jiwana jasle yogdhyaanamaa
bidhiwata rita chalaayo 
mrityuparyanta nirogi bhai 
shiwako dharshana paayo