birabala hajur ho - वीरवल हजुर हो by Balmukunda Karki

200 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
वीरवल हजुर हो…
खिचडी कहिले पाक्ने हो ?
धुँवा मात्र पुत्तपुत्तिएको छ ।

verse

रोल्पा र डोल्पाहरुमा
हुर हुर चुलो बाल्नु छ
कणर्ाली तरेर
नुन बाँड्नु छ
रोपेको धान पनि पाकी सक्यो
तल्लो घरको गाई पनि ब्याइसक्यो
बकेर्नो, थारो वीरवल हजुर हो
गर्भिणी कहिले हुने हो ?
वीरवल हजुर हो
खिचडी कहिले पाक्ने भो ?
यो पनि उही कथा भो
त्यो भाँडोमा चाँडो
खै के पाक्थ्यो
छि… छि… दुर… दुर… भइसक्यौँ
त्यो भाँडोमा खिचडी कहिले पाक्ने भो ?

verse

सबैले भन्थे- बाँदरले घर बनाउँदैन
भत्काउँछ मात्र
वीरवल हजुर हो…
खिचडी कहिले पाक्ने भो ।

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
birabala hajur ho...
khichaDi kahile paakne ho ?
dhuwaa maatra puttaputtiyeko chha 

verse

rolpaa ra Dolpaaharumaa 
hura hura chulo baalnu chha 
karNaali tarera 
nuna baaDnu chha 
ropeko dhaana pani  paaki sakyo 
tallo gharako gaai pani byaaisakyo 
bakerno thaaro birawala hajur ho ?
garbhirNi kahile hune ho ?
birabala hajur ho 
khichaDi kahile paakne  bho ?
yo pani  uhi kathaa bho 
tyo bhaaDomaa chaaDo 
khai ke  paakyo 
chhi  chhi  dura  dura  bhaisakyo 
tyo bhaaDomaa khichaDi kahile paakne bho ?

verse

sabaile  bhanthe badarale ghara banaudaina 
bhatkaaucha matra
birabala hajur ho 
khichaDi kahile paakne bho