koiliko swar choreko timile - कोइलीको स्वर चोरेको तिमीले by Bachchu Kailash

266 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 

कोइलीको स्वर चोरेको तिमीले
कसरी होला यो मेरो मुटु चोरेको तिमीले
यसरी होला सुनेर जाऊ न ।

verse 

बादलबाट चियाउँदछौ तिमी जुनेली बनी संगिनी बनी
आँखामा पनि आउँदछौ तिमी सपना बनी बिपना बनी
बिपना पनि सपना जस्तो कसरी होला
यो मेरो मुटु चोरेको तिमीले
यसरी होला सुनेर जाऊ न ।

verse 

बिर्सेको भाका सम्झेर गाइदेऊ आकाश ढाक्ने पिरती लाइदेऊ
पात नबोल्दै शीत नगल्दै मुटुको घाउ मुटुले छोइदेऊ
मलाई घायल पारेको तिमीले कसरी होला
यो मेरो मुटु चोरेको तिमीले
यसरी होला सुनेर जाऊ न ।।

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

koiliko swar choreko timile 
kasari holaa yo muTu choreko timile 
yasari holaa sunera jaau na 

verse 

baadalabaaT chiyaaudachhau timi juneli bani sangini bani 
aakhaamaa pani aaudachhau timi sapanaa bani bipanaa bani 
bipana pani sapanaa jasto kasari holaa 
yo muTu choreko timile 
yasari  holaa sunera  jaau na 

verse 

birseko bhaakaa samjhera gaaideu aakaash Dhaakne pirati laaideu 
paat naboldai shit nagaldai muTule chhoideu 
malai ghaayal paareko timile kasari holaa 
yo  mero muTu choreko timile 
yasari holaa sunera jaau na