hridaya riggayera bajchha jawa maadal - हृदय रिङ्गाएर बज्छ जब मादल by Bachchu Kailash

206 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 
हृदय रिङ्गाएर बज्छ जब मादल
देख्छु कुना कोरेको कान्छीको गाजल

verse 

पल्लो घर भाले जब बास्दछ भोरमा
सम्झन्छु कान्छी तिमी मनकै कुनामा
बसन्तको फूल जब फूल्दछ बनमा
सम्झन्छु कान्छी तिमी मनकै कुनामा

verse 

कोयलीले बोल्छ जब बसेर रुखमा
सम्झन्छु कान्छी तिमी मनकै कुनामा
पहराको खस्छ जब छहरा भीरमा
सम्झन्छु कान्छी तिमी मनकै कुनामा ।।

शब्द / स्वर / सङ्गीत : बच्चु कैलाश

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

hridaya riggayera bajchha jawa maadal 
dekhchhu kunaa koreko kaanchhiko gajal 

verse

pallo ghar  bhaale jawwa baasdachha  bhoramaa
samjhanchhu kaanchhi timi manakai kunaamaa
basantako phola jawa phuldachha banamaa
samjhanchhu kaanchhi timi manakai kunamaa

verse

koyalile bolchha jawa basera rukhamaa
samjhanchhu kaanchhi timi manakai kunaamaa
paharaako khaschha jawa chhaharaa bhiramaa
samjhanchhu kaanchhi timi manakai kunaamaa