Aba kasari bujhau yo man lai /अब कसरी बुझौ यो मन लाई by B-eight

89 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अब कसरी बुझौ यो मन लाई 
टद्पी रहने कोमल यो हृडेअ लाई
सझी बस्नु नै ब्यारथ नै रहेच
मौन्त म नै माया यो मरेच
आजअ हृडेअ छैन बस्म
चाडयो नि धद्कन्
एक्लो यो संसार म माया
डेखी धेरै तद

अन्याय भो दैब प्रेम म आज
रोधन को छैन सिमन
जे थियो हृडेअ मझ मौन रहि
मैले पोख्न सकिन
डरौथे गुमै बस्छु कि पएको 
उन्को न्यनो साथ्
आशु को चितम आज जल्दै
छ स्मिरिती सर
प्रेम को संसार म बन्न
पुगेछु नौलो नमुन
बिधिको लेखै एस्तो छैन
कस्लाई मेरो गुनाशओ
उडेएए अस्तै हेर मेरो 
माया मौन्त मै
डेखिना बुझिना उन्ले
मेरो प्रेम को कुनै इशरै
 

अबा कसरी बुझौ यो मन अलाई 
टद्पी रहने कोमल यो हृडेअ लाई
सझी बस्नु नै ब्यारथ नै रहेच
मौन्त म नै माया यो मरेच
आजअ हृडेअ छैन बस्म
चाडयो नि धद्कन्
एक्लो यो सन्सार म माया
डेखी धेरै तद

टिमिलाई नै पार्कही बसे
ट्यही गोरेतो म माया
टरा अएनौ कहिलेइ (कहिलेइ)
सचेको त्यो चोखो माया 
मन भित्र गुम्सी रहयो
सम्झी बस्छु तिमीलाई जहिले (जहिले)
डेखुन सकिन तिमीलाई
चोखो यो माया मेरो
मेतौन सकिन मन बाट प्यश तिम्रो
आजअ फेरी तेही यद
कध अनि बिझै दिन्च
सहु कतीनजेल यसरी(यसरी)
मन बाट माया लाग्छ
किनअ हो थाहा छैन
भुलौ तिमी लाई कसरी

चाहन्थे केवल उस्कै साथ्
जिवन को हरेक मोद्म
भुझौन उस्लाई सकिन
पतिक्च्य मिठो पल को
मेरो माया तदा भयो
पेरिसथिती ले एक्लोपन मै
जिउन सिकयो
याद उस्कै ऐरहन्च
यो मन ले खोजी रहन्च
पौन यो जुनिमा सकिन


अबा कसरी बुझौ यो मन अलाई 
टद्पी रहने कोमल यो हृडेअ लाई
सझी बस्नु नै ब्यारथ नै रहेच
मौन्त म नै माया यो मरेच
आजअ हृडेअ छैन बस्म
चाडयो नि धद्कन्
एक्लो यो सन्सार म माया
डेखी धेरै तद

भागय को यो खेल कस्तो
समय ले रुप फेरे जस्तो 
लगी रहन्छ यो संसार म
आजअ किन म एक्लाई जस्तो
पोख्न सकिन यि मन्क
भावनाअ हरु समु तिम्रो
आजअ टाढा वएउ तिमी पचुतै
रहेछ यो मन मेरो
डैब को उपहार कस्तो
पिदा म नै जल्नु पर्ने
आशु लुकै हस्नु पर्ने
बिचोद को घौ सहनु पर्ने
छ एउटाै इन्च्य अब मेरो
टिमी सदा हसी रहनु
अङलोमा बढी उस्को
खुसी सन्ची बची रहनु

अबा कसरी बुझौ यो मन अलाई 
टद्पी रहने कोमल यो हृडेअ लाई
सझी बस्नु नै ब्यारथ नै रहेच
मौन्त म नै माया यो मरेच
आजअ हृडेअ छैन बस्म
चाडयो नि धद्कन्
एक्लो यो सन्सार म माया
डेखी धेरै तदा 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Aba kasari bujhau yo man lai 
Tadpi rahane komal yo hridaya lai
Sajhi basnu nai byartha nai rahecha
Maunta ma nai maya yo marecha
Aja hridaya chaina basma
Chadyo ni dhadkan
Eklo yo sansar ma maya
Dekhi dherai tada

Anyaya bho daiba prem ma aja
Rodhan ko chaina simana
Je thiyo hridaya majh maun rahi
Maile pokhna sakina
Darauthe gumai baschu ki payeko 
Unko nyano sath
Aashu ko chitama aja jaldai
Cha smiriti sara
Prem ko sansar ma banna
Pugechu naulo namuna
Bidhiko lekhai yesto chaina
Kaslai mero gunasho
Udayi astai hera mero 
Maya maunta mai
Dekhina bujhina unle
Mero prem ko kunai isharai
 

Aba kasari bujhau yo man alai 
Tadpi rahane komal yo hridaya lai
Sajhi basnu nai byartha nai rahecha
Maunta ma nai maya yo marecha
Aja hridaya chaina basma
Chadyo ni dhadkan
Eklo yo sansaar ma maya
Dekhi dherai tada

Timilai nai parkhi base
Tyahi goreto ma maya
Tara ayenau kahilei (kahilei)
Sacheko tyo chokho maya
Man bhitra gumsi rahayo
Samjhi baschu timilai jahile (jahile)
Dekhuna sakina timilai
Chokho yo maya mero
Metauna sakina man bata pyash timro
Aja feri tehi yada
Kadha ani bijhai dincha
Sahu katinjel yesari(yesari)
Man bata maya lagcha
Kina ho thaha chaina
Bhulau timi lai kasari

Chahanthe kewal uskai sath
Jiwan ko harek modma
Bhujhauna uslai sakina
Patikchya mitho pal ko
Mero maya tada bhayo
Paristhiti le eklopan mai
Jiuna sikayo
Yaad uskai airahancha
Yo man le khoji rahancha
Pauna yo junima sakina


Aba kasari bujhau yo man alai 
Tadpi rahane komal yo hridaya lai
Sajhi basnu nai byartha nai rahecha
Maunta ma nai maya yo marecha
Aja hridaya chaina basma
Chadyo ni dhadkan
Eklo yo sansaar ma maya
Dekhi dherai tada

Bhagya ko yo khel kasto
Samay le rup fere jasto
Lagi rahancha yo sansar ma
Aja kina ma eklai jasto
Pokhna sakina yi manka
Bhawana haru samu timro
Aja tadha vayeu timi pachutai
Rahecha yo man mero
Daiba ko upahar kasto
Pida ma nai jalnu parne
Aashu lukai hasnu parne
Bichod ko ghau sahanu parne
Cha eutai inchya aba mero
Timi sada hasi rahanu
Angaloma badhi usko
Khusi sanchi bachi rahanu

Aba kasari bujhau yo man alai 
Tadpi rahane komal yo hridaya lai
Sajhi basnu nai byartha nai rahecha
Maunta ma nai maya yo marecha
Aja hridaya chaina basma
Chadyo ni dhadkan
Eklo yo sansaar ma maya
Dekhi dherai tada