Katai Tada Timi Bata by Arun Thapa

1,222 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

INTRO:

G......................Em....G.

Katai tada timi bata puge bhane

G............C.

Kalpera nabasnu

C..................D..........

Thulo cha sansar hazar chan mutu

..D......C....Bm.........G.

Aphaima harai barbad nahunu

 

VERSE:1

G................C..

Kati bat adhuro chan

..................G...

Kati thapine pani chan

G.....C..........Bm......G..

Chati bhitra gumsera sunauna

....C.....D.......G...

Yo man tarasne pani cha

G.....................Em.....G.

Katai tada timi bata puge bhane

G..................C..

Yi mera bhaka nabhulnu

C...................D........

Thulo cha sansar ghumdai phiri

D...........C......Bm.....G.

Timro samu pare akha natarnu

 

VERSE:2

G......................C..

Kati phool oiliyera jharcha

.....................G...

katiroyera jiuneharu chan

G.....C..........Bm......G..

Chyatiyeka paribesma aphulai

....C.....D......G...

harauneharu pani chan

G.................Em....G.

Hridaya ko aankha le hernu

G.......................C..

Yo gaj sadhain nai hansilo cha

C.................D......

Royera hoina hansera jiunu

D....C......Bm.....G.

Mero kamana yehi cha


© hamrochords.com