Eklai Basda by Arun Thapa

1,623 views


English Content

Rhythm : 6/4

Root Chord : F

 Download PDF

Adlib…. F……Gm…….C……F…….

Song:-||:F|%|FBb|BbGm|F|FGm|
|FGm|FDm|CDm|F:||

Ekali basda sandhai malai
Samjhana timro aai dincha
Sahana nasaki aankha baata
Aansu tesai jhari dincha
Aansu teshai jhari dincha

Inter:-|F|%|F|%|F|%|F|%|

Verse:-||:FDm|Bb|F|%:||Bb|F|%|F|CDm|F|
|F|%|FBb|BbGm|
|F|FGm|FGm|FDm|CDm|F|

Rojeko thiyen timilai maile
Aaphno nai banauchu bhani
Khojeko thiyen jindagi bhari
Timi sangai bitauchu bhani
Timi sangai bitaun chu bhani

Inter:-|F|%|F|%|F|%|F|%|

Verse:-||:FDm|Bb|F|%:||Bb|F|%|F|CDm|F|
||:F|%|FBb|BbGm|F|FGm|FGm|FDm|CDm|F:||fade

Samjheko thiyen timilai maile
Batas jhain batiyera jaadainu bhani
Socheko thiyen jindagi bhari
Bichod kahile hundainau bhani