Chot Ke Ho Byatha by Arun Thapa

920 views


English Content

Rhythm : 6/4

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:- ||:G|Cm|G|%:||G|%|

Song:- ||:G|FG|G|FG|GC|G|G|CG|G|CG|F|%|G|%|

Chot ke ho betha ke ho-2
Ma jasto ghaite lai sodha
Milan ke ho khusi ke ho
Masanga-2 kahile sodhadai nasodha
Chot ke ho betha ke ho

Inter:- |G|D#|C|Cm|G|%|GF|CmG|GF|CmG|
1sttime

Verse:-||:G|GC|Cm|G|GF|G:||F|CG|F|CF|F|G|%|

Milan lagcha yo jivan mero
Chotai chot le bhariya ko cha
Sagar bhanda gahiro betha
Mutu bhitra sariya ko cha
Chot ke ho......................

Inter:- |G|D#|C|Cm|G|%|GF|CmG|GF|CmG|
1sttime

Verse:-||:G|GC|Cm|G|GF|G:||F|CG|F|CF|F|G|

Gambhir bhanchan sabi malai
Mero udash muhar dekhi-2
Bhandaina kohee y0 bahche ko cha
Chati bhari ghau bhoki

Song:- ||:G|FG|G|FG|GC|G|G|CG|G|CG|F|G|%|

KB:- |GF|CmG|Fade

Chot ke ho betha ke ho-2
Ma jasto ghaite lai sodha
Milan ke ho khusi ke ho
Masanga-2 kahile sodhadai nasodha