Yi aakhaa laijau bho, sansar herdina ma - यी आँखा लैजाऊ भो, संसार हेर्दिन म by Anju Panta

185 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 

यी आँखा लैजाऊ भो, संसार हेर्दिन म
यी आँखा लैजाऊ भो, संसार हेर्दिन म
तिमी साथमा हुँदैनौ भने
म रुँदा सङ्गै रुँदैनौ भने
सास पनि फेर्दिन म
यी आँखा लैजाऊ भो, संसार हेर्दिन म

verse 

चाहे घाम उदा'को होस् 
चाहे जून मुस्का'को होस्
मेरो बाटो सधैँ अँध्यारो
तिमी हुँदा जिउने चाहाना थियो
तिमी छैनौ मृत्यु नै प्यारो
यो जीवन लैजाऊ भो, जिउने चाहा गर्दिन म
तिमी साथमा हुँदैनौ भने 
म रुँदा सङ्गै रुँदैनौ भने
सास पनि फेर्दिन म
यी आँखा लैजाऊ भो, संसार हेर्दिन म

verse 

चाहे दैव दायाँ रहोस्
चाहे दुनियाँ साथमै भओस्
तिमी बिना एक्लै हुन्छु म
तिमी हुँदा जीवन स्वर्ग झैँ थियो
तिमी बिना बेग्लै हुन्छु म
यो दुनियाँ चाहिँदैन भो, अरूको भर पर्दिन म
तिमी साथमा हुँदैनौ भने 
म रुँदा सङ्गै रुँदैनौ भने
सास पनि फेर्दिन म
यी आँखा लैजाऊ भो, मं..... 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 


Yi aakhaa laijau bho, sansar herdina ma
Yi aakhaa laijau bho, sansar herdina ma
timi sathama hundainau bhane
Ma runda sangai rundainau bhane
Sas pani ferdina ma
Yi aakhaa laijau bho, sansar herdina ma

verse 

Chahe ghaam uda'ko hos
Chahe jun muska'ko hos
mero bato sandhai andhyaro
timi hunda jiune chahana thiyo
timi chhainau mrityu nai pyaro
Yo jivan laijau bho, jiune chaha gardina ma
timi sathama hundainau bhane
Ma runda sangai rundainau bhane
Sas pani ferdina ma
Yi aakhaa laijau bho, sansar herdina ma

verse 

Chahe daiva dayan rahos
Chahe duniya sathamai bhaoos
timi bina eklai hunchhu ma
timi hunda jivan swarga jhain thiyo
timi bina beglai hunchhu ma
Yo duniya chahindaina bho, aruko bhar pani pardina ma
timi sathama hundainau bhane
Ma runda sangai rundainau bhane
Sas pani ferdina ma
Yi aakhaa laijau bho, mhmm.....