timro Yaad Le sataauchha - तिम्रो याद ले सताउछ by Anju Panta

260 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 


तिम्रो याद ले सताउछ
तिम्रो माया ले बोलाउछ
तिम्रो याद ले सताउछ
तिम्रो माया ले बोलाउछ
म छु टाढा धरी टाढा
तिमी सपनिमा आउछौ
तिमी सपनिमा आउछौ
घरी घरी बोलाउछु
म छु टाढा धेरै टाढा
तिम्रो याद ले सताउछ
तिम्रो माया ले बोलाउछ…

verse 

ऐनाको को प्रतिबिम्ब 
मा तिमी
समय को अभिलम्ब 
मा तिमी
ऐनाको को पप्रतिबिम्ब 
मा तिमी
समय को  अभिलम्ब 
मा तिमी
मेरो परेली मा तिमी
मेरो परेली मा तिमी
तिम्रो याद ले सताउछ
तिम्रो माया ले बोलाउछ… ।

verse 

चिया को प्याली मा तिमी
खाना को थाली मा तिमी
चिया को प्याली मा तिमी
खाना को थाली मा तिमी
मेरो हर सास मा तिमी
मेरो हर बास मा तिमी
तिम्रो याद ले सताउछ
तिम्रो माया ले बोलाउछ
मा छु टाढा धेरै टाढा
तिमी सपनिमा आउछौ
तिमी सपनिमा आउचहु
घरी घरी बोलौचु
मा छु टाढा धेरै टाढा……… 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro 

timro Yaad Le sataauchha
timro maya le bolaauchha
timro Yaad Le sataauchha
timro maya le bolaauchha
Ma chhu TaaDhaa dhari TaaDhaa
timi sapanimaa aauchhau
timi sapanimaa aauchhau
Ghari ghari bolaauchhu
Ma chhu TaaDhaa dherai TaaDhaa
timro Yaad Le sataauchha
timro maya le bolaauchha…

verse 

ainaako ko pratibimba
Maa timi
Samaya ko aabhilamba
Ma timi
ainaako ko pratibima
Ma timi
Samaya ko aabhilamba
Maa timi
Mero pareli maa timi
Mero pareli maa timi
timro Yaad Le sataauchha
timro maya le bolaauchha….

verse 

Chiya ko pyaali maa timi
Khaanaa ko thaali maa timi
Chiya ko pyaali maa timi
Khaanaa ko thaali maa timi
Mero har saas maa timi
Mero har baas maa timi
timro Yaad Le sataauchha
timro maya le bolaauchha
Ma chu TaaDhaa dherai TaaDhaa
timi sapanimaa aauchhau
timi sapanimaa aauchahu
Ghari ghari bolauchu
Ma chhu TaaDhaa dherai TaaDhaa………