timro baahek aru - तिम्रो बाहेक अरु by Anju Panta

299 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

INTRO     
   तिम्रो बाहेक अरु
    को छ र मैले लिने नाउ
    तिम्रो साथ बिना काहा छ
    र मैले बाच्ने ठाउँ

VERSE

    तिम्रो बाहेक अरु
    को छ र मैले लिने नाउ
    तिम्रो साथ बिना काहा छ
    र मैले बाच्ने ठाउँ
    दुनिया तेतै छोडेर
    जे  थिए बधा तोढेर
    आए  तिमी सँगै  मन
    मुटु जोढेर
    यस्तै यस्तै होस
    तिम्रो माया न फेरियोस कहिले 
    तिम्रो माया मा जिन्दगी
    बिताउन पाउ जहिले
    यस्तै यस्तै होस
    तिम्रो माया न फेरियोस कहिले
    तिम्रो माया मा जिन्दगी
    बिताउन पाउ जहिले… । ।

VERSE

    भेटिना भने कुनै पल
    देखिना भने कुनै पल
    डर ले यो मन दुख्छ प्रिये
    मन मा राख्छु भन्नु पर्दैन
    आखा मा रख्छु भन्नु पर्दैन
    तिम्रो साथ भए पुग्छ
    मलाई पुग्छ प्रिय
    यस्तै यस्तै होस
    तिम्रो माया न फेरियोस कहिले
    तिम्रो माया मा जिन्दगी
    बिताउन पाउ जहेले
    यस्तै यस्तै होस
    तिम्रो माया न फेरियोस कहिले
    तिम्रो माया मा जिन्दगी
    बिताउन पाउ जहिले………

    जिबन को आशा तिमी हौ
    मन को भरोसा तिमी हौ
    तिमी बाहेक अरु खास छैन
    खुसी साट्ने पनि तिमी हौ
    जुनी  काट्ने पनि तिमी हौ
    भो अरु कसैको बिश्वास
    छैन छैन
    यस्तै यस्तै होस
    तिम्रो माया न फेरियोस कहिले
    तिम्रो माया मा जिन्दगी
    बिताउन पाउ जहेले
    यस्तै यस्तै होस
    तिम्रो माया न फेरियोस कहिले
    तिम्रो माया मा जिन्दगी
    बिताउन पाउ जहेले…………… 
    

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

INTRO 
    timro baahek aru
    Ko chha ra maile line naau
    timro satha bina kaahaa chha
    Ra maile baachne thau

VERSE

    timro baahek aru
    Ko chha ra maile line naau
    timro satha bina kaahaa chha
    Ra maile baachne thau
    duniyaa tetai chhoDera
    Je  thiye badhaa toDhera
    aaye timi sangai man
    MuTu  joDhera
    Yastai yastai hos
    timro maya na pheriyos kahile
    timro maya maa jindagi
    Bitaauna paau jahile
    Yastai yastai hos
    timro maya na pheriyos kahile
    timro maya maa jindagi
    Bitaauna paau jahile…..

VERSE

    BheTina bhane kunai pal
    dekhina bhane kunai pal
    Dara le yo man dukhcha priye
    Man maa raakhchu bhannu pardaina
    Aakhaa maa rakhchu bhannu pardaina
    timro satha bhaye pugchha
    malai pugcha priya
    Yastai yastai hos
    timro maya na pheriyos kahile
    timro maya maa jindagi
    Bitaauna paau jahele
    Yastai yastai hos
    timro maya na pheriyos kahile
    timro maya maa jindagi
    Bitaauna paau jahile………

    Jiban ko aashaa timi hau
    Man ko bharosa timi hau
    timi baahek aru khaas chhaina
    Khusi saaTne pani timi hau
    Juni kaaTne pani timi hau
    Bho aru kasai ko biswas
    Chhaina chaina
    Yastai yastai hos
    timro maya na pheriyos kahile
    timro maya maa jindagi
    Bitaauna paau jahele
    Yastai yastai hos
    timro maya na pheriyos kahile
    timro maya maa jindagi
    Bitaauna paau jahele……………