Suru maa timile - सुरु मा तिमीले by Anju Panta

278 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro
    सुरु मा तिमीले
    मेरो मन्जिल देखायौ
    मन्जिल पाउन लाई
    अगाडी बड्न सिकायौ
    तिमी बिना मेरो
    पेहेचान को के काम छ
    मेरो मन मा
    लेखेको तिम्रै
    नाम छ
    तिम्रै नाम छ
    मेरो मन मा
    लेखेको तिम्रै
    नमे छ
    तिम्रै नाम छ…

Verse 
    
    एक्लाई हुँदाअ खेरी मेरो
    साथ दिने गर्थेयौ
    आफ्नै सगा टाडा भएर
    मेरै भर पर्थेयौ
    मेरो लागि मेरै साथि
    भको बदनाम छ
    मेरो मन मा
    लेखेको तिम्रै
    नाम छ
    तिम्रै नाम छ
    मेरो मन मा
    लेखेको तिम्रै
    नाम छ
    तिम्रै नाम छ…

Verse 
    
    तिमी बिना जिउन पनि
    लाग्छ मरे झै
    पानी बिना सागर माथि
    डुङ्गा तरे झै
    तिमी बिना छाया पनि
    खडेरी को घाम छ
    मेरो मन मा
    लेखेको तिम्रै
    नाम छ
    तिम्रै नाम छ
    मेरो मन मा
    लेखेको तिम्रै
    नाम छ
    तिम्रै नाम छ…… । । 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro   
    Suru maa timile
    Mero manjil dekhaayau
    Manjil paauna lai
    AgaaDi baDna sikaayau
    timi binaa mero
    Pehechaan ko ke kaam chha
    Mero man maa
    Lekheko timrai
    naam chha
    timrai naam chha
    Mero man maa
    Lekheko timrai
    name chha
    timrai naam chha…

Verse 
    
    Eklai hudaa kheri mero
    Saatha dine gartheyau
    Aafnai saga TaaDaa bhayera
    Merai bhar partheyau
    Mero lagi merai saathi
    Bhako badanaam chha
    Mero man maa
    Lekheko timrai
    naam chha
    timrai naam chha
    Mero man maa
    Lekheko timrai
    naam chha
    timrai naam chha…

Verse 
    
    timi binaa jiuna pani
    Laagcha mare jhai
    Paani bina saagar maathi
    Dungga tare jhai
    timi binaa chhaayaa pani
    KhaDeri ko ghaam chha
    Mero man maa
    Lekheko timrai
    naam chha
    timrai naam chha
    Mero man maa
    Lekheko timrai
    naam chha
    timrai naam chha…….