Satauchha Timro Yadale by Anju Panta

888 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Satauchha Timro Yadale Chhatpatai Bitcha Rata
Ke Bhula Bhayo Ra Ma Bata Kina Garyau Biswas Ghata
Satauchha Timro Yadale Chhatpataye Bicha Rata
Ke Bhula Bhayo Ra Ma Bata Kina Garyau Biswas Ghata

Verse:1

Na Timilai Dhate Na Kura Kate
Sangai Bachne Sapana Boki Timi Sanga Dukha Sate
Satauchha Timro Yadale Chhatpataye Bitcha Rata

Verse:2

Maya Diye Timilai Pida Sabai Maile Liye
Jindagiko Yatra Bhari Satha Dinchhu Banekai Thiye
Satauchha Timro Yadale Chhatpatai Bitcha Rata
Ke Bhula Bhayo Ra Ma Bata Kina Garyau Biswas Ghata
Ke Bhula Bhayo Ra Ma Bata Kina Garyau Biswas Ghata

© hamrochords.com