hiDnu parne bhiDmaa tara/हिड्नु पर्ने भिड्मा तर by Anju Panta

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हिड्नु पर्ने भिड्मा तर
जिउनु एक्लई रैछ
हिड्नु पर्ने भिड्मा तर
जिउनु एक्लाई रैछ

दुख्दा कोही हुन्न
दुख्दा कोही हुन्न
दुख्दा कोही हुन्न
आसु एक्लई ले पिउनु रैछ
हिड्नु पर्ने भिड्मा तर
जिउनु एक्लई रैछ

आफ्यानटाको बिपतिलाई
सधै आफ्नै सम्झे
आफ्यानटाको बिपतिलाई
सधै आफ्नै सम्झे
आफ्नो पिडा बिर्सिएर
मुटु दिन तम्से

चोघेरानै साथ भएउ
चोघेरानै साथ भएउ
आज मलाई पर्दा
कलाई फुर्सद होला
याहा पर्दा
धुख सर्दा

हिड्नु पर्ने भिड्मा तर
जिउनु एक्लई रैछ


बिपत्ती मा
आफ्नै सँग
आसा हुदो रैछ
बिपतिमा आफ्नै सँग
आसा हुदो रैछ

आफ्ना ले नै न बुज्दिदा
सारै दुख्ने रैछ
जती धुखे पनि अब
जती धुखे पनि अब
चाचो दिना चोदे
छदा छुल्लो
बोकेर द या लिन
मैले छोडे

हिड्नु पर्ने भिड्मा तर
जिउनु एक्लई रैछ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

hiDnu parne bhiDmaa tara
jiunu eklai raichha
hiDnu parne bhiDmaa tara
jiunu eklai raichha

dukhdaa kohi hunna
dukhdaa kohi hunna
dukhdaa kohi hunna
aasu eklai le piunu raichha
hiDnu parne bhiDmaa tara
jiunu eklai raichha

aafantako bipatilaai
sadhai aafnai samjhe
aafantako bipatilaai
sadhai aafnai samjhe
aafno piDaa birsiyera
muTu dina tamse

chogheranai saatha bhayeu
chogheranai saatha bhayeu
aaja malaai pardaa
kalaai fursad holaa
yaahaa pardaa
dhukha sardaa

hiDnu parne bhiDmaa tara
jiunu eklai raichha


bipatti maa
aafnai sanga
aasaa hudo raichha
bipatimaa aafnai sanga
aasaa hudo raichha

aafnaa le nai na bujdidaa
saarai dukhne raichha
jati dhukhe pani aba
jati dhukhe pani aba
chaacho dina chode
chhadaa chhullo
bokera da yaa lina
maile chhoDe

hiDnu parne bhiDmaa tara
jiunu eklai raichha