e chari 1chaTTa pari - ए चरी चट्ट परी by Anju Panta

429 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

ए  चरी  चट्ट  परी 
ए  चरी 
हो । । । । । ।

ए  चरी  चट्ट  परी 
ए  चरी  
हो । । । । । ।
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर

verse 

चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर
कान्छी तिम्रो आखै मा पिरतिको ठेकी 
मलाई कुना लगाएउ बाटो छेकी छेकि
कान्छी तिम्रो आखै मा  पिरतिको ठेकी 
मलाई कुना लगाएउ बाटो छेकी छेकि
खोली तिरै तिर्
हे । । । ।
माया गरौ गरौ रमाइलो
ब्यारथै के को पिर 
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर
छिनिक छिनिक कणिका नङग्लैमा केलाउने  
कहिले होला हातैमा चुरा पोते  खेलाउने
 
छिनिक छिनिक कणिका नाङग्लोमा   केलाउने  
कहिले होला हातैमा चुरा पोते  खेलाउने
खोली तिरै तिर्
हे । । । ।
माया तिम्लाई सधै रमाइलो, मलाई सधै पिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर


verse


पर्ख पर्ख   पियारी चाजो पाजो मिलाउछु
कर्म खोटी नभए जन्ती डोली लिआउछु 

पर्ख पर्ख   पियारी चाजो पाजो मिलाउछु
कर्म खोटी नभए जन्ती डोली लिआउछु
खोली तिरै तिर्
हे । । । । ।
माया गरौ गरौ रमाइलो 
ब्यारथै के को पिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर
जाई फुल्यो, जोई फुल्यो , उन्यो किन फुलेन
माइती गाउ भन्नलाई, लगन मेरो जुरेन

जाई फुल्यो, जोई फुल्यो , उन्यो किन फुलेन
माइती गाउ भन्नलाई, लगन मेरो जुरेन
खोली तिरै तिर्
हे । । । ।
माया तिम्लाई सधै रमाइलो, मलाई सधै पिर्
चारी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चारी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर 

चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर

चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर्
चरी  चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

e  chari 1chaTTa  pari 
e  chari 

ho......

e  chari chaTTa  pari 
e  chari 
ho......
chari chaTT pari bhururu 
kholi tirai tir 
chari chaTT pari bhururu 
kholi tirai tir 

verse 

chari chaTT pari bhururu 
kholi tirai tir 
chari chaTT pari bhururu 
kholi tirai tir
kanchhi timro aakhai maa piratiko Theki 
malai kunaa lagaayeu baaTo chheki chheki
kanchhi timro aakhai maa  piratiko Theki 
malai kunaa lagaayeu baaTo chheki chheki
kholi tirai tir
he....
maya garau garau ramailo
byarthai ke ko pir 
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir 
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir
chhinik chhinik kaNikaa nangaglaimaa kelaaune  
kahile hola haataimaa churaa pote  khelaaune
 
chhinik chhinik kaNikaa nangaglaimaa kelaaune  
kahile hola haataimaa churaa pote  khelaaune
kholi tirai tir
he....
maya timlai sadhai ramailo, malai sadhai pir
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir

verse

parkha parkha  piyaari chaajo paajo milaauchhu
karma khoTi nabhaye janti Doli liaauchhu 

parkha parkha  piyaari chaajo paajo milaauchhu
karma khoTi nabhaye janti Doli liaauchhu
kholi tirai tir
he.....
maya garau garau ramailo 
byarthai ke ko pir
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir
jaaii fulyo, joii fulyo , unyo kina fulena
maaiti gaau bhannalai, lagan mero jurena

jaaii fulyo, joii fulyo , unyo kina fulena
maaiti gaau bhannalai, lagan mero jurena
kholi tirai tir
he....
maya timlai sadhai ramailo, malai sadhai pir
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir
chari chaTT pari bhururu kholi tirai tir