Jaso Gara J Bhana Jata Sukai Laijau Malai by 1974 AD

Album : Satabdi

24,412 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

C.........Em.......Am....................F....Dm

Jaso Gara J Bhana Jata Sukai Laijau Malai.......

G..........F...........C

Yo Maan Ta Mero Nepali Ho

C...........Em................Am

Malai Garwa Chha Hamro Purkha Le

G..........F......C...

Kati Betha Haru Sahera

G..........F......C...

Kati Betha Haru Sahera

G.............F.............C...

Itihas Ma Katha Ta Lekhekai Chha


Verse:

...C............E...........Am..........F

Na Nai Ladai Ko Maidan Bata Bhagi Dinchha

.......G.............C..........

Na Ta Sunko Tarajuma Biki Dinchha

Em........................Am...........................

Afnai Karmama Atal Rahane Afanai Pasinama Biswas Rakhne

G...............C........

Yo Maan Ta Mero Nepali Ho


Verse 2:


C.............Em.........Am.........F

Na Nai Aruko Bharosa Ma Bachi Dinchha

......G..................C...........

Na Ta Aafno Adhikar Lai Lutna Dinchha

C.............Em.........Am.........F

Na Nai Aruko Bharosa Ma Bachi Dinchha

......G..................C...........

Na Ta Aafno Adhikar Lai Lutna Dinchha

..E.................................

Himal Jhain Chamkilo Safa Chha Chhati

......Am................................

Akash Jhain Phijiyeko Bichar Chha Bishal

....G.................C.

Yo Man Ta Mero Nepali Ho

 

End:

C.........Em.......Am....................F....Dm

Jaso Gara J Bhana Jata Sukai Laijau Malai.......

G..........F...........C

Yo Maan Ta Mero Nepali Ho

C...........Em................Am

Malai Garwa Chha Hamro Purkha Le

G..........F......C...

Kati Betha Haru Sahera

G..........F......C...

Kati Betha Haru Sahera

G.............F.............C...

Itihas Ma Katha Ta Lekhekai Chha

 

C.........Em.......Am....................F....Dm

Jaso Gara J Bhana Jata Sukai Laijau Malai.......

G..........F...........C

Yo Maan Ta Mero Nepali Ho

© hamrochords.com