aaja kaha by 1974 AD

996 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

इन्त्रो:

आज कहाँ भोली कहाँ आज कहाँ भोली कहाँ
हिजो को कथा बेग्लाई छ
बातो अलग लक्ष्य उहि
बातो अलग लक्ष्य उहि
सबैलाई कतै पुग्नु छ
प र पप प प, प र पप प प
प र पप प प, प र पप प प

वेर्से:

राम्रो नराम्रो सबै देखियो
सुख र दुख सबै झेलियो
राम्रो नराम्रो सबै देखियो
सुख र दुख सबै झेलियो
कुन बेल कस्लाई भेतीनएए हो कुन मोद म छुटिने हो
आज कहाँ भोली कहाँ आज कहाँ भोली कहाँ
हिजो को कथा बेग्लाई छ
बातो अलग लक्ष्य उहि, बातो अलग लक्ष्य उहि
सबैलाई कतै पुग्नु छ
प र पप प प, प र पप प प
प र पप प प, प र पप प प 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

aaja kaha bholi kaha aaja kaha bholi kaha
hijo ko katha beglai chha
baato alag lakshya uhi
baato alag lakshya uhi
sabailai katai pugnu chha
pa ra pap pa pa, pa ra pap pa pa
pa ra pap pa pa, pa ra pap pa pa

Verse:

ramro naramro sabai dekhiyo
sukha ra dukha sabai jheliyo
ramro naramro sabai dekhiyo
sukha ra dukha sabai jheliyo
kun bela kaslai bhetini ho kun mod ma chhutine ho
aaja kaha bholi kaha aaja kaha bholi kaha
hijo ko katha beglai chha
baato alag lakshya uhi, baato alag lakshya uhi
sabailai katai pugnu chha
pa ra pap pa pa, pa ra pap pa pa
pa ra pap pa pa, pa ra pap pa pa

Related Songs